Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNȚ-TIP privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consultări publice

 

,,Cu privire la crearea Serviciului ,,Transport social”, aprobarea Regulamentului privind organizare şi funcţionare și a statului de personal al acestuia 

 

Direcția generală asistență medicală şi socială, inițiază, consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la crearea Serviciului „Transport social”,  aprobarea Regulamentului privind organizare şi funcționare şi a statului de personal al acestuia”.

 

Scopul proiectului este: diversificarea platformei de servicii sociale din municipiul Chișinău, în contextul sporirii măsurilor de protecție socială pentru persoanele cu dizabilități şi persoanele în vârstă.

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: asigurarea unui răspuns la necesitățile de transportare gratuită şi adaptată la instituțiile medicale sau instituții publice a persoanelor cu dizabilități și a celor în vârstă, cu deficiențe locomotorii, imobilizate, în vederea sporirii accesului acestora la serviciile publice prestate de instituțiile în cauză.

 

Prevederile de bază ale proiectului sunt: decizia de creare a Serviciului „Transport social”, aprobarea regulamentului de organizare şi funcționare a serviciului care stabilește scopul, obiectivele, mecanismul de lucru şi finanțarea serviciului, precum şi aprobarea statului de personal.

 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele cu dizabilități şi persoanele în vârstă cu deficiențe locomotorii, imobilizate din municipiul Chișinău.

 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

  • asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități şi a celor în vârstă cu deficiențe locomotorii, imobilizate la serviciile publice comunitare stringente:
  • asigurată mobilitatea sigură a persoanelor cu dizabilități şi a celor în vârstă cu deficiențe de deplasare, expuse riscului de marginalizare și excluziune socială;
  • create 2 locuri de muncă.

 

Impactul estimat al proiectului de decizie: sporirea accesului persoanelor cu dizabilități şi a persoanelor în vârstă cu deficiențe locomotorii, imobilizate, la serviciile publice de infrastructură socială, garantându-le drepturi egale cu ceilalți cetățeni şi sporindu-le astfel calitatea vieții.

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale.

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 06.07.2023, pe adresele: marina.buga@dgams.md, zinaida.plugari@dgams.md, anticamera@dgams.md,  sau pe adresa str. M. Eminescu 42, Direcţia asistență socială din cadrul DGAMS.

 

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială  a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md şi a Direcţiei www.dgams.md

 

 

         Anexă – ____  file:

  1. Nota informativă a Direcției;
  2. Proiectul de decizie;
  3. Proiectul Regulamentului şi anexele acestuia.

 

 

 

 

Şef adjunct al Direcţiei                                                             Marina BUGA

 

Materiale anexate:

ACP-P.D transport social (6)

ACP_PD_Tr.Social

Anexa_2_Statul de personal

NI_Tr. Social

Proiect de decizie

ROF_Serviciu_Transport social (2)