Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil

Numărul de contact: 022 35 40 38

Adresa: str-la Haltei, 2, mun. Chişinău

Ca urmare a tranziţiei socio-economice din ultimii ani, mulţi oameni au devenit vulnerabili, ajungând în situaţii de criză socială, economică şi morală destul de dificilă de depăşit. Această stare dificilă din punct de vedere social, dar şi emoţional, duce la pierderea capacităţilor fizice şi psihice a unei persoane.

De cele mai multe ori această stare de vulnerabilitate este însoţită de consum excesiv de alcool, violenţă domestică, conflicte familiale, conflicte cu legea, ruperea legăturii cu societatea, ca până la final, persoana afectată să ajungă în stradă, fără adăpost, fără mijloace de trai şi surse de venit, fără speranţe de viitor.

Adesea, până a ajunge în stradă, persoanele fără adăpost trec printr-o serie de probleme care-i marchează pe toată viaţa, iar în situaţiile când nu mai găsesc soluţii, aleg să se refugieze în stradă, în subsoluri şi gunoişti, în zonele puţin populate, alăturându-se totodată la grupuri de persoane care sunt în situaţii similare şi obţinând, voluntar sau involuntar, statutul de „persoană fără adăpost” sau „boschetar”. Această etichetă îi face pe cei afectaţi să se simtă umiliţi, frustraţi, dezumanizaţi, fără speranţe şi scopuri de viitor, iar orice formă de dependenţă (de serviciile sociale şi medicale gratuite) este percepută de persoana fără adăpost ca o necinste şi ca o pierdere a identităţii personale.

Ca rezultat, apar numeroase organizaţii neguvernamentale care încearcă să-şi aducă aportul în soluţionarea diverselor probleme ale persoanelor cu nevoi sociale. Datorită susţinerii financiare al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova şi a proiectului implementat de către Direcţia Generală Asistenţă Socială a fost posibilă deschiderea cu succes la 2 septembrie 2004 a Centrului de găzduire şi orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil cu sediul pe str-la Haltei, 2, mun. Chişinău, conform Deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr.1/7 din 28 martie 2002.

Astfel, Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu reprezintă o instituție bugetară de profil socio-medical, care oferă gratuit asistență temporară persoanelor fără domiciliu stabil, fără venituri sau cu venituri insuficiente pentru asigurarea necesităților de trai zilnice cu o capacitatea maximă de până la 100 persoane. Centrul își desfășoară activitatea pe lângă Direcția generală asistență socială și sănătate, care exercită monitorizarea și evaluarea activității acestei instituții.

În activitatea sa, Centrul se călăuzește de Constituția Republicii Moldova, legile Parlamentului, hotărârile Guvernului Republicii Moldova, ordinele, instrucțiunile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, deciziile Consiliului municipal Chișinău, dispozițiile Primarului general al municipiului Chișinău, ordinele șefului Direcției generale asistență socială și sănătate, precum și prevederile Regulamentului intern de funcționare.

          Scopul Centrului constă în acordarea suportului persoanelor fără adăpost prin prisma abordării necesităților individuale pentru diminuarea situației de dificultate și crearea premiselor necesare pentru integrarea acestora în societate.

          Obiectivele Centrului sunt:
a) asigurarea condițiilor de cazare pe timp de noapte, alimentare, igienă și vestimentație după caz;
b) acordarea serviciilor de suport pentru dezvoltarea capacităților de autoîngrijire și motivare în contextul reintegrării sociale;
c) prevenirea dependenței beneficiarilor de sistemul de asistență socială.

Pentru soluționarea problemelor persoanelor fără domiciliu în cadrul Centrului de găzduire se prestează următoarele servicii:

  • informare;
  • suport în stabilirea drepturilor sociale și suport în vederea documentarii beneficiarului;
  • igienico-sanitare;
  • consiliere psihologică, socială și juridică;
  • alimentație: cină şi dejun ( 31 martie – 31 octombrie), cină, prânz și dejun ( 01 noiembrie – 01 aprilie );
  • cazare pe timp de noapte/plasament temporar în perioada rece a anului ( 01 noiembrie – 01 aprilie );
  • asistenţă medicală primară;
  • primirea duşului şi celor necesare pentru igiena personală/asanarea persoanelor;
  • ajutor umanitar la necesitate;
  • prevenirea dependenței beneficiarilor de serviciile de asistență socială.