Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Centrul social regional Renașterea

Numărul de contact: 0684 04 440

Adresa: str. Melestiu 20/M, mun. Chişinău

Scurtă descrie serviciu Instituţia Publică Centrul Social Regional ,,RENAȘTEREA” a fost instituită prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.1/10 din 25.01.2012, inaugurarea oficială a avut loc la 27 februarie 2013.

Beneficiarii Centrului sunt din oraș/ suburbii în proporție de peste 80%. Îşi desfăşoară activitatea coordonat de Direcția Generală Asistență medical și socială Decizia 6/10 din 14 iunie 2022 a Consiliului Municipal Chișinău, în conformitate cu Hotărârea nr.1010 din 26.08.2016, Standartelor minime de calitate, dispoziţiile Autorităţii administraţiei publice locale care l-a instituit şi prevederile legislaţiei în vigoare.

Perioada prestării de servicii beneficiarului în incinta Instituţiei publice Centrul Social Regional ,,RENAȘTEREA” se stabileşte de Echipa multidisciplinară din cadrul Centrului de comun acord cu beneficiarul, reieşind din obiectivele Planului individual de asistenţă. La baza obiectivelor cât şi a principiilor de organizare a activităţii Instituţiei publice Centrul Social Regional ,, RENAȘTEREA” este stabilită promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor infectate/afectate de HIV, respectând prevederile Programului Naţional de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală 2022-2025 în concordanță cu Programul Municipal de acțiuni de prevenire și control al infecției HIV/SIDA în muncipiului Chișinău şi ale Legii nr.23 din 16.02.2007 ,, Cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA”.