Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Compensarea cheltuielilor populației la consumul de energie în Sistemul Informațional „Vulnerabilitate Energetică”

Lista punctelor de înregistrare asistată în Sistemul Informațional „Vulnerabilitate Energetică”(compensarea cheltuielilor populației la consumul de energie)

    Linia verde: 0 8000 5000

   Din 12.10.2022 a devenit funcțională platforma online compensatii.gov.md care
permite înregistrarea și prelucrarea cererilor pentru compensarea cheltuielilor pentru
utilizarea energiei de către consumatorii casnici.
La fel, toate detaliile, informațiile de ghidare și referință pot fi găsite pe site-ul
susmenționat.
Înregistrarea în sistemul informațional se face prin două moduri: individual online
sau în modul asistat. Familiile (gospodăriile) din municipiul Chișinău vor accesa
platforma sus-menționată şi vor completa online formularul cererii.
În baza datelor completate se va calcula gradul de vulnerabilitate energetică a
familiei şi va fi stabilită suma compensațiilor direct în factură.
Persoanele/familiile aflate în dificultate, care nu dispun de echipamente, nu au acces
la internet sau nu au abilitățile necesare pentru a se înregistra individual pe platformă
(persoanele vârstnice etc.) vor fi asistate de către asistenții sociali comunitari sau de
către bibliotecari. În acest caz, solicitantul va completa formularul cererii pe suport
de hârtie, iar datele din cerere vor fi introduse ulterior în sistemul informațional de
către registratorii desemnați în punctele de înregistrare asistată.

ATENȚIE:
Adresele punctelor de înregistrare asistată din sectoarele mun. Chişinău:

Sectorul Botanica
1. Direcţia asistenţă socială Botanica str. Titulescu, 47
2. Filialele Bibliotecii Municipale ”B. P. Hașdeu”:
– Centrul Academic Internaţional
”Eminescu”
bd. Dacia 2
– ”Ştefan cel Mare şi Sfânt” bd. Decebal 91
– ”Codru” șos. Muncești 792/2
– „Mihail Lomonosov” bd. Dacia 4
– ”Nicolae Titulescu” str. N. Titulescu, 49/1
– ”Traian” bd. Traian 23/1

Sectorul Buiucani
1. Direcţia asistenţă socială Buiucani bd. Alba Iulia 5/1
2. Filialele Bibliotecii Municipale ”B. P. Hașdeu”:
– Biblioteca Centrală bd. Ştefan cel Mare 148
– „Alba Iulia” str. Alba Iulia 202
– „Onisifor Ghibu” str. Iorga, 21A
– „Târgoviște” str. Ion Creangă 82/1
– „Lesia Ukrainka” str. Columna, 171
– „Visarion Belinski” str. B. Belinski 59

Sectorul Centru
1. Direcţia asistenţă socială Centru str. Mihai Eminescu 29
2. Filialele Bibliotecii Municipale ”B. P. Hașdeu”:
– „Adam Mickiewicz” str. Lech Kaczynski, 2/1
– „Ovidius” şos. Hâncești 32
– „Biblioteca Publică de Drept”, str. Armenească nr. 42
– „Maramureș” str. Grenoble 163/5

Sectorul Ciocana
1. Direcţia asistenţă socială Ciocana bd. Mircea cel Bătrân
5/2A
2. Filialele Bibliotecii Municipale ”B. P. Hașdeu”:
– „Transilvania” bd. Mircea cel Bătrân 7
– ”Maria Drăgan” str. Maria Drăgan 26/3A

Sectorul Rîşcani
1. Direcţia asistenţă socială Rîșcani bd. Grigore Vieru 17
2. Filialele Bibliotecii Municipale ”B. P. Hașdeu”:
– „Târgu-Mureş” bd. Moscova 8
– „Iţic Mangher” str. Eugen Doga 4
– „Liviu Rebreanu” str. Socoleni 9
– „Tudor Arghezi” str. Grădinilor 21
– „Mihail Ciakir” str. Florilor 12/1
– ”Miron Costin” str. Miron Costin 15/2

Familiile (gospodăriile) din orașele, satele (comunele) din componenţa mun.
Chişinău se adresează pentru înregistrare asistată la asistenții sociali comunitari din
cadrul Primăriilor locale sau la bibliotecarii din localitatea de trai.

Adresele Primăriilor din componenţa mun. Chişinău pentru înregistrare asistată:
1. Primăria Codru or. Codru, str. Costiujeni 8
2. Primăria Cricova or. Cricova, str. Chişinăului 90
3. Primăria Durleşti or. Durleşti, str. Alexandru cel Bun 13
4. Primăria Sîngera or. Sîngera, str. 31 August 22
5. Primăria Vadul lui Vodă or. Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel Mare 60
6. Primăria Vatra or. Vatra, str. Ştefan Vodă 5
7. Primăria Bacioi com. Bacioi, str. Independenţei 125
8. Primăria Bubuieci com. Bubuieci, str. Toader Bubuiog 28
9. Primăria Budeşti com. Budeşti, str. Chişinăului 131
10. Primăria Ciorescu com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun 17
11. Primăria Coloniţa s. Coloniţa, str. Ştefan cel Mare 3
12. Primăria Condrița s. Condrița, str. Ştefan cel Mare 74
13. Primăria Cruzeşti com. Cruzeşti, str. Teilor 24
14. Primăria Ghidighici s. Ghidighici, str. A. Mateevici 2
15. Primăria Grătieşti com. Grătieşti, str. Ştefan cel Mare 72
16. Primăria Stăuceni com. Stăuceni, str. A. Mateevici 13
17. Primăria Tohatin com. Tohatin, str. Ştefan cel Mare 1
18. Primăria Truşeni com. Truşeni, str. 27 August 30
Notă:
Pentru înregistrarea asistată se prezintă:
– Actul de identitate al solicitantului şi a membrilor familiei;
– Codul de identificare a consumatorului casnic din factură (factura la energia
termică, electrică, gaze naturale, după caz).

      Înregistrarea online va fi disponibilă până la data de 25 noiembrie 2022.
La fel, înregistrarea asistată (strict pentru persoanele vârstnice care nu au abilități
digitale sau care nu dețin echipamente și acces la internet) va fi disponibilă până la
aceiași dată – 25 noiembrie 2022.
Pentru a ajuta consumatorii să se înregistreze în Sistemul Informațional
„Vulnerabilitate Energetică”, apelați linia verde 0 8000 5000, la care vor fi oferite
informații despre procedura de solicitare a compensațiilor, criteriile de atribuire a
categoriei de vulnerabilitate, accesarea și înregistrarea pe platforma online etc.