Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Conferința științifică cu participare internațională, dedicată aniversării a 90-a de la nașterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc

Prof. Emil Ceban: „Chiril Draganiuc a fost printre acele personalități marcante ale neamului nostru, care, prin întreaga sa viață și activitate s-a înălțat deasupra timpului, iar prin tot ce a făurit a constituit o epocă”.

Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău a participat la conferința științifică cu participare internațională, dedicată aniversării a 90-a de la nașterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc cu genericul „Actualități în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul și tratamentul tuberculozei și afecțiunilor pulmonare nespecifice”.

Forul științific a întrunit specialiști din Federația Rusă, Ucraina, Sudan, Republica Moldova – ftiziopneumologi, medici de familie, conducători ai instituțiilor medicale, specialiști din alte domenii.

În cadrul Conferinței științifice a fost proiectat un film care cuprinde viața și activitatea ilustrului om Chiril Draganiuc. Programul Conferinței a inclus, de asemenea, subiecte cu privire la situația epidemiologică a tuberculozei, la metodele molecular-genetice de diagnosticare a tuberculozei. Au fost împărtășite  experiențe referitor la factorii genetici în dezvoltarea tuberculozei, la tratamentul tuberculozei drogrezistente, inclusiv a tuberculozei asociată cu comorbidități;  impactul măsurilor pandemice și antiepidemice în perioada  pandemiei COVID-19 asupra serviciului de ftiziopneumologie; infecția cu coronavirus de tip nou SARS-CoV-2 în asociere cu tuberculoza, inclusiv cu co-infecția TB/HIV; și cu privire la co-infecţiile bacteriene pulmonare şi antibioticorezistenţa în infecția SARS-CoV-2 și alte aspecte de importanță științifico-practică.

„În premieră pentru Republica Moldova, Chiril Draganiuc a implementat metode științific argumentate de diagnosticare și tratament al bolnavilor de tuberculoză, printre care investigarea bacteriologică a pacienților și determinarea rezistenței medicamentoase a micobacteriei de tuberculoză. De asemenea, a fondat serviciul de ftiziochirurgie în republica noastră, salvând, astfel, sute de vieți omenești”, a amintit rectorul Ceban.

Reamintim că, furnizorii de asistență medicală primară joacă un rol important în controlul tuberculozei, prin
depistarea precoce a bolii, referirea la tratament, și implicarea în tratamentul direct observat. Prin depistarea
precoce și referirea la tratament, lucrătorii din asistența medicală primară pot contribui, în mod semnificativ,
la reducerea poverii tuberculozei. Acest rol este deosebit de important, deoarece o întârziere în depistarea
TB infecțioase reprezintă o amenințare pentru comunitate. Furnizorii de asistență medicală primară joacă un
rol-cheie în atingerea obiectivului de control a TB, deoarece au acces la populația cu risc sporit.

Sub egida Ministerului Sănătăţii, Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), Centrului de Dezvoltare în Sănătate „AFI”, Centrul de Sănătate Publică din mun. Chişinău și în contextul Zilei Mondiale de Combatere a Tuberculozei, marcate în data de 24 martie a fiecărui an, au fost lansate mai multe acţiuni de sensibilizare a populaţiei privind tuberculoza, printre care Campania de informare a populaţiei „Să  ajungem încă la 3 milioane de persoane cu tuberculoză prin: depistare, tratare, îngrijire”. Campania a durat până la sfârşitul lunii martie şi a  inclus: întâlniri informative cu persoanele din grupurile de risc; lecţii de informare despre tuberculoză în instituţiile de învăţământ; seminare tematice pentru lucrătorii medicali şi asistenţii sociali; acţiuni publice cu distribuirea materialelor informative; difuzarea spoturilor audio şi video despre tuberculoză în mass-media naţională şi raională; difuzarea mesajelor de profilaxie a tuberculozei în reţelele de transport auto, electric şi Î.S. Calea Ferată, ÎM „Piaţa Centrală”; conferinţe ştiinţifico-practice cu participarea specialiştilor din domeniu; alte activităţi despre profilaxia, diagnosticarea şi tratamentul tuberculoze, susţinute şi coordonate de reprezentanţii celor zece Centre comunitare de suport al bolnavilor de TB (Rezina, Cahul, Ialoveni, Hânceşti, Ungheni, Orhei, Străşeni, Criuleni, Glodeni, Rîbniţa).

Important de menţionat că Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS)a acordat în ultimii ani asistenţă tehnică în susţinerea Programului naţional de control al TB. Drept urmare a revizuirii complexe a Programului TB realizate de OMS în 2013, a fost elaborat un plan strategic de acţiuni pentru conduita cazurilor şi asistenţa ambulatorie în Republica Moldova pentru o tranziţie de la asistenţa spitalicească spre una mai prietenoasă pacienţilor. În decembrie 2013 a fost efectuată evaluarea aplicabilităţii Abordărilor Practice în Sănătatea Plămânilor (PAL), pentru a fortifica implicarea prestatorilor din asistenţa medicală primară în diagnosticarea şi asistenţa TB. A fost oferit suport pentru obţinerea unui grant din partea Instrumentului Global pentru Medicamente (Global Drug Facility) pentru aprovizionarea cu medicamente de linia I pentru regiunea Transnistriei şi doze pediatrice pentru întreaga ţară. OMS a oferit suport şi pentru elaborarea unui nou Plan naţional strategic pentru TB şi mai face parte din echipa naţională pentru elaborarea concepţiei naţionale privind TB pentru noul mecanism de finanţare al Fondului Global pentru combaterea SIDA, TB şi Malariei (GFATM). Profilul actualizat al ţării privind situaţia TB în Republica Moldova poate fi accesat la: http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/