Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Consultări publice

ANUNŢ-TIP privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale sănătate şi protecţie socială a Consiliului municipal Chişinău

 

 

 

 

 

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice repetate supraproiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a statutului de personal”.

 

Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, iniţiază începând cu data de 23.03.2021, consultarea publică repetată a proiectului de decizie„Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a statutului de personal”.

 

Scopul proiectului este: reglementarea mecanismului de acordare a serviciilor de îngrijire socială la domiciliu, inclusiv cu prestare gratuită şi contra plată.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: condiționată de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1034 din 31.12.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate”, care prevăd că prestatorii de servicii de îngrijire socială la domiciliu aprobă propriile regulamente de organizare şi funcţionare în baza Regulamentului-cadru nominalizat.

 

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

 • principiile de organizare, scopul şi obiectivele Serviciului de îngrijire socială la domiciliu;
 • tipurile de servicii prestate în cadrul Serviciului;
 • modul de organizareşi funcţionare a Serviciului;
 • beneficiarii Serviciului;
 • managementul Serviciului;
 • finanţarea Serviciului;
 • mecanismul de calculareal costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu contra plată, pentru persoanele, care nu se încadrează în grupurile de persoane beneficiare de servicii gratuite, precum şi costul acestora.

 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: prezentul proiet de decizie stipulează în calitate de beneficiari:

–  ai serviciilor gratuite de îngrijire socială la domiciliu, următoarele grupuri de persoane:

 • persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilități adulte, precum şi străinii, specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 „Privind integrarea străinilor în Republica Moldova”, care nu au copii;
 • persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilități adulte, precum şi străinii, specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 „Privind integrarea străinilor în Republica Moldova”, care au copiii majori obligați, conform legislației, să-i întrețină și să-i îngrijească, dar care, nu-și pot realiza obligațiile din următoarele considerente justificate:
 1. sunt persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi;
 2. sunt persoane cu probleme grave de sănătate/maladii incurabile;
 3. sunt persoane aflate în concediu prenatal/de îngrijire a copilului şi potrivit rezultatelor evaluării sunt în imposibilitatea de a asigura întreţinerea şi îngrijirea;
 4. sunt persoane care îşi satisfac serviciul militar;
 5. sunt persoane în arest sau private de libertate;
 6. sunt agresori, persoane care comit acte de violenţă în familie;
 7. sunt persoane care duc un mod dezorganizat de viaţă/prezenţa unor vicii sociale, fapt confirmat prin ancheta socială, declaraţiile scrise ale vecinilor, rudelor apropiate, medicului de familie, poliţistului de sector etc..

– ai serviciilor contra platăde îngrijire socială la domiciliu sunt următoarele grupuri de persoane:

 • persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilităţi adulte, precum şi străinii, specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 „Privind integrarea străinilor în Republica Moldova”, care au copii majori/întreţinători cu obligaţii legale şi posibilităţi de întreținere și de îngrijire.
 • persoanele cu vârsta de peste 18 ani care, după spitalizare, necesită îngrijiri temporare în vederea recuperării stării de sănătate şi nu au suport pentru îngrijire la domiciliu: persoanele care se externează din spital după intervenţii chirurgicale, convalescenţii după accidente vasculare cerebrale, fracturi de col femural, paralizii;
 • bolnavii în fază terminală (cancer şi ciroze);
 • persoanele care necesită îngrijiri de lungă durată: bolnavii cronici (cu excepţia celor care suferă de boli infecţioase şi/sau boli psihice în perioada de acutizare, precum şi de alcoolism, narcomanie, toxicomanie, tuberculoză și de alte maladii care necesită tratament în instituţii specializate) care, din cauza bolii, nu sunt capabili să-şi desfăşoare activităţile cotidiene (alimentare, igienă personală etc.), necesitând ajutor permanent.

 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

 • consolidarea capacităţii de a răspunde necesităților complexe a persoanelor în vârstă şi cu dizabilități singuratice/lipsite de suport, precum şi a persoanelor care necesită îngrijiri de lungă durată.
 • prevenirea instituţionalizării prin menţinerea persoanelor în mediul familial şi comunitar;
 • încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viaţă independent, pe cât este posibil, în familie şi comunitate.

 

Impactul estimat al proiectului de decizie: crearea cadrului normativ necesar bunei funcționări a activităţii Serviciului şi facilitarea accesului persoanelorlipsite de suport la o gamă de servicii acordate de lucrătorii sociali la domiciliu, în vederea sporirii gradului de independenţă a acestora.

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:Hotărârea de Guvern nr. 1034/2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate”, Hotărârea de Guvern nr. 948/2020 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu”, Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, Hotărârea de Guvern nr. 100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele normative”.

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 14.04.2021, pe adresa dnei Marina Buga: marina.buga@dgass.md, la numărul de telefon 022-275209 sau pe adresa str. Bucureşti nr. 35.

 

Materiale anexate:

ANEXA_3    ANEXA_4     ANEXA_5     ANEXA_6     ANEXA_7     ANEXA_8     ANEXA 9

METODOLOGIA_COST       Nota informativa    PROIECT_DECIZIE (2)    REGULAMENT SISD

STATUL DE PERSONAL SISD       ANEXA_1_2

 

 

Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anii 2021-2025”

 

Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, organizează începând cu data de 19.03.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anii 2021-2025”.

Scopul proiectului este: sporirea accesului la serviciile medicale şi realizării activităţilor de prevenire a infecţiei HIV/SIDA şi ITS în rândul populaţiei, în special, în rândul tinerilor, inclusiv a acţiunilor de prevenire şi control al co-infecţiilor de tuberculoză şi hepatite virale B şi C.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: condiționată de proiectul Programul Național de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru 2021-2025 şi analiza situaţiei epidemiologice, care confirmă actualitatea problemei infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV, tuberculoza şi hepatitele virale B şi C.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Programul municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2021-2025 şi Planul de acţiuni, cu partenerii şi serviciile implicate, beneficiarii şi modul lor de selectare, monitorizarea şi raportarea rezultatelor, precum şi modalitatea de finanţare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populaţia generală a municipiului, în mod special tinerii şi grupurile de risc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: cunoştinţe corecte şi comportamentele sigure de prevenire a HIV şi ITS în rândul tinerilor şi grupurilor vulnerabile. Acces la servicii de testare benevolă şi consiliere confidenţială la HIV şi alte ITS.

 Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: proiectul Programului Naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2021-2025, Legea Nr.10-XVI din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legea Nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administraţia publică locală” Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 09.04.2021, pe adresa: sanatate@dgass.md, sau pe adresa str. Bucureşti nr. 35, Direcţia sănătate din cadrul DGASS.

Proiectul deciziei, nota informativă, proiectul Programului municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anii 2021-2025, Planul de acţiuni (va fi revizuit şi aprobat în fiecare an) sunt disponibile pe pagina web oficială a Direcţiei www.dgass.md, a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md, la sediul Direcţiei, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate.

Materiale anexate:

– Decizia

– Programul municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anii 2021-2025”.

– Plan de acțiuni

– Nota informativă

 

 

  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 5/17 din 24.07.2018”

Nota informativa            PROIECT DE DECIZIE

 

  ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice supra proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului material unic adresat unor categorii de familii din municipiul Chişinău”.

 

NOTA INFORMATIVA

PROIECT DE DECIZIE

REGULAMENT 3 copii

 

 

 Anunţ CP EM

                                                                            Nota informativa      PROIECT DE DECIZIE

 

 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice supra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2020”

 1. Proiect DECIZIA CMC_Plan HIV_22.09.2020
 2. Nota informativa DGASS_Plan HIV-SIDA_22.09.2020
 3. Anexa 2 – Plan de actiuni_redactat DGASS_final
 4. Regulament_plan HIV_mun.Chisinau_redactare finala DGASS

 

 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Mecanismului de achiziţionare a serviciilor de consiliere psihologică pentru victimele infracţiunilor din municipiul Chişinău”.

 

 Proiectul

 Notă informativă