Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

De 9 mai amintim despre adevărații eroi – veteranii de război celui de-al doilea Război Mondial

În fiecare an, pe data de 9 mai, este marcată Ziua Victoriei. Este ziua în care sunt comemorați eroii care au luptat și au căzut în Marele Război pentru Apărarea Patriei.

În acest sens, Primarul General a aprobat planului de acțiuni „Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea încrederii și îmbunătățirii protecției sociale și de drept a veteranilor de război, pentru perioada 2021-2023.

Potrivit primarului general Ion Ceban, documentul are drept scop asigurarea continuității procesului de îmbunătățire a politicii sociale a statului în privința veteranilor de război, precum și a menținerii dialogului constructiv cu această categorie de cetățeni.

Edilul afirmă că acest plan mai prevede organizarea și desfășurarea întâlnirilor dintre reprezentanții APL și veteranii de război, membrii familiilor celor căzuți în acțiunile de luptă, în vederea identificării și soluționării problemelor cu care se confruntă aceștia și stabilirea și consolidarea unui parteneriat de colaborare între APL și organizațiile municipale de veterani, precum și desfășurarea anuală a unui concurs educativ-patriotic „Cupa Eroilor”, cu participarea veteranilor de război și a elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar”, a conchis acesta.

Totodată, municipalitatea realizează un program socio-medical de susţinere a locuitorilor municipiului Chişinău, a căror pensie/venit lunar nu depăşeşte suma de 3 000 lei, privind acordarea asistenţei medicale stomatologice gratuite, în cadrul căruia, veteranilor de război,  le revin o cotă de 10% din volumul programului.

Consecvent, Direcția generală asistență socială și sănătate, împreună cu structurile teritoriale de asistență socială a realizat activităţile aferente procesului de acordare a suportului financiar anual, înaintând către Agenţia Naţională Asistenţă Socială, listele titularilor pentru acordarea ajutorului material anual printre care și cea a veteranilor celui de-al Doilea Război Mondial.

Drept urmare, peste 220 de veterani de război, dintre care:

– 37 participanţi la cel de-al Doilea Război Mondial;

– 13 persoane cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial, precum și persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial;

– 71 soţi supraviețuitori ai participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate;

– 105 persoane asimilate participanţilor la război din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin. (2) pct. 2) lit. a)-c) și e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, precum și persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial,

vor beneficia de ajutor material anual, în sumă de 5 000 și 10 000 lei, în dependență de categoria din care face parte, conform art. 7-8 din Hotărârea Guvernului nr. 159 din 14.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material.

Direcţiile teritoriale de asistenţă socială din subordinea Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate asigură prioritar accesul veteranilor din municipiul Chişinău la toate tipurile de servicii şi prestaţii sociale existente. (Serviciul îngrijire socială la domiciliu, Serviciul social „Asistenţă Personală”, Serviciul social „Echipă Mobilă”, servicii de alimentare cu prânzuri, servicii gratuite de frizerie, asigurarea cu bilete de reabilitare/recuperare, ajutor umanitar, ajutor social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului, etc.).

Peste 90 % din veteranii cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial beneficiază de Serviciul îngrijire socială la domiciliu.

Cu acest prilej, Pretura sectorului Râșcani a felicitat și distribuit colete cu produse alimentare neperisabile veteranilor din teritoriul administrat. În anii precedenți se organizau mese de binefacere.

Prin urmare, pentru valorificarea drepturilor sociale, în corespundere cu prevederile legale, aceştia sunt în drept să depună cereri în adresa instituţiilor menţionate, cu indicarea formei de protecţie socială pe care o solicită.