Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Familiile din Chișinău pot beneficia de ajutor material unic pentru naşterea celui de-al 3-lea copil şi următorilor născuţi, iar copiii născuți în familii social vulnerabile începând cu primul copil

Ajutorul material unic se acordă de către Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău din mijloacele financiare aprobate anual în bugetul municipiului Chișinău.

Cuantumul ajutorului material unic se stabilește anual de către Consiliul municipal Chișinău.

Dreptul la ajutor material unic pentru:

  • familiile cu copii, pentru nașterea celui de-al treilea copilși următorilor copii născuți în aceste familii,
  • familiile defavorizate pentru nașterea fiecărui copil (începând cu primul),

se stabilește de către Direcția generală în termen de 12 luni calendaristice de la data nașterii copilului.

Ajutorul material unic se acordă în baza cererii depuse la Direcţia generală, opţional de către unul dintre părinţi cu domiciliul sau cu reşedinţa obligatorie în municipiul Chişinău, cu prezentarea în original şi copie a următoarelor acte, după caz:

  • actele de identitate ale părinţilor/părintelui, în cazul familiei monoparentale;
  • certificatul de naştere al copilului/copiilor;
  • acte ce confirmă reşedinţa tatălui/mamei copilului în municipiul Chişinău (contract de locaţiune/comodat/arendă a locuinţei, certificat eliberat de Primăriile orașelor, satelor (comunelor) din componența municipiului Chișinău etc).

Prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 25/4 din 29. 12. 2020 cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021 s-a decis acordarea ajutorului material unic în mărime de 2 000 lei pentru nașterea celui de-al treilea copil și a următorilor, și copiilor născuți în familii social vulnerabile din municipiul Chișinău(începând cu primul copil), având viza de reședință obligatorie a unuia din părinți în municipiu.