Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Secvenţe din activitatea colaboratorilor serviciului social „Echipă Mobilă”

 

La data de 30.05.2013, prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 5/6, pe lângă Direcţia generală asistenţă socială a fost instituit Serviciul social „Echipă Mobilă”,  al cărui scop constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului, prin prestarea la domiciliu a serviciilor de consiliere, recuperare și reabilitare psihosocială, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, prevenire a instituționalizării și incluziune socială. Serviciul este destinat persoanelor adulte cu dizabilități severe şi accentuate din municipiul Chişinău.

Serviciul „Echipă Mobilă”, instituit pe lângă Direcţia generală, este un serviciu acreditat de către Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, ceea ce înseamnă că acesta oferă garanția că drepturile și interesele beneficiarilor sunt respectate și că prestatorul tinde nu doar să aplice standarde minime de calitate, dar să-și prefecționeze continuu capacitatea de a răspunde necesităților și așteptărilor beneficiarilor.

Realizând o analiză a impactului Serviciului social „Echipă Mobilă” asupra beneficiarilor serviciului şi familiilor acestora, din momentul instituirii şi până în prezent, constatăm că acesta este unul semnificativ, deoarece s-au înregistrat progrese pe diferite aspecte – sănătate, dezvoltare intelectuală, autonomie, mobilitate, integrare în societate etc.  Toate aceste progrese sunt un rezultat direct al acțiunilor întreprinse de personalul Echipei mobile, al efortului depus de către membrii familiilor, care aplică în practică recomandările specialiștilor Echipei mobile şi al faptului că persoanele cu dizabilităţi au început a interacţiona cu alți membri din afara mediului familial.