Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Noul program municipal pentru reproducere umană asistată, în vigoare. Cum pot aplica potențialii beneficiari

Acordurile de parteneriat dintre Direcția generală asistență medicală și socială și clinicile specializate în procedura de fertilizare în vitro din Chișinău au fost semnate. De menționat că fie cuplul, fie femeia solitară, după caz, vor alege la propria dorință clinica în care va fi efectuată procedura de fertilizare în vitro, în Chișinău existând cinci asemenea instituții medicale.

Potrivit regulamentului, beneficiarii sunt femeile sau cuplurile infertile care nu au aplicat anterior la proceduri de fertilizare in vitro (FIV) în cadrul programului național, finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Beneficiarii nu pot accesa concomitent ambele programe, iar un alt detaliu important este domiciliul permanent al femeii de minim doi ani pe teritoriul municipiului Chișinău.

Inițial, cuplurile sau femeia solitară, după caz, trebuie să se adreseze la medicul de familie la locul de trai pentru despre investigațiile primare necesare realizate gratuit pentru cei care dețin polița medicală (persoanele fără poliță de asigurare vor achita din surse proprii investigațiile obligatorii). Ulterior, solicitanții vor fi referiți către Comisia teritorială de evaluare din cadrul Asociației Medicale Teritoriale pentru evaluarea eligibilității și eliberarea actului confirmativ pentru admiterea dosarelor medicale către Comisia de evaluare și aprobare a dosarelor pentru procedura FIV din cadrul DGAMS.

În baza concluziilor medicale de eligibilitate, cuplul sau femeia solitară vor depune cererea privind includerea în programul municipal pentru compensarea financiară a procedurii FIV prezentând următoarele documente:

  • Cererea;
  • Copia buletinelor de identitate și a fișelor de însoțire a femeii/ cuplului;
  • Trimiterea către Comisie;
  • Investigațiile medicale efectuate;
  • Concluzia medicală despre eligibilitatea femeii/cuplului, emisă de Comisia teritorială de evaluare din cadrul Asociației Medicale Teritoriale la locul de trai;
  • Adresa de domiciliu, numărul de telefon și adresa electronică (e-mail).

Dosarul medical va fi înregistrat în Registrul de evidență a solicitanților procedurilor FIV.

Comisia DGAMS se va întruni în ședință o dată la două săptămâni, la necesitate și mai frecvent pentru evaluarea și aprobarea dosarelor. Procedura FIV va putea fi derulată în maxim 90 de zile.

De noul program de reproducere umană asistată medical inițiat de Primăria municipiului Chișinău vor putea beneficia anual 100 de persoane / cupluri eligibile, fiind compensată din bugetul municipal suma maximă de până la 60 de mii lei.

Suma alocată anual în buget pentru acest Program municipal este de șase milioane de lei.

                                                                                12 iunie 2023.

                            Secția comunicare și managementul documentelor DGAMS: tel. 022 780469.

Comunicat_Procedura FIV_12.06.2023 (2)