Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Peste 120 de persoane și familii defavorizate din municipiul Chișinău vor beneficia de suport monetar

La data de 1 februarie 2021, Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate a Consiliului municipal Chişinău a desfășurat, în regim online, şedinţa Comisiei pentru protecţia persoanelor aflate în situaţie de dificultate, abilitată cu dreptul de a examina și de a elibera aviz pentru acordarea/ neacordarea suportului monetar persoanelor și familiilor defavorizate.

Prin urmare, conform prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea serviciului social „Suport monetar adresat familiilor/ persoanelor defavorizate”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/11 din 04.10.2018, Comisia a decis acordarea suportului monetar pentru 120 persoane/ familii. Suportul fiind în mărime de 612500,00 lei, destinat pentru prevenirea și depăşirea situaţiilor de dificultate, precum şi prevenirea excluziunii sociale a acestora.

Reamintim că Serviciul social de suport monetar este destinat persoanelor/ familiilor defavorizate din municipiul Chișinău și reprezintă un serviciu social specializat instituit în vederea susținerii acestora, pentru prevenirea/ diminuarea/ depășirea situațiilor de dificultate.
Beneficiarii Serviciului sunt familiile și persoanele defavorizate, confirmate în baza rezultatelor evaluării necesităților, cetățeni ai Republicii Moldova și străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei, în scop de muncă, pentru studii, activităţi umanitare sau religioase. De asemenea, se regăsesc și străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă, persoanele cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova, străinii care au obținut protecție internațională sau azil politic în Republica Moldova, cu domiciliul legal în municipiul Chișinău.

Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru reparația locuinței şi/sau reparaţia/ construcţia sobei, adaptarea locuinţei la necesităţile familiei/persoanei defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei şi pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesităţi, precum şi alte necesităţi stabilite în planul individualizat de asistenţă. Suportul monetar se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs, iar cuantumul acestuia, în prezent, nu depășește suma de 6000 de lei.

Serviciul social de suport monetar se acordă în baza referirii și/sau cererii depuse de către solicitant sau de către reprezentantul legal al acestuia, în cadrul Direcțiilor teritoriale de asistență socială de la locul de trai al solicitantului. Împreună cu cererea, solicitantul/ reprezentantul legal al acestuia prezintă în mod obligatoriu, în original și copie, următoarele acte:

– actul de identitate;
– certificatul de naștere al copilului;
– certificatul privind componența familiei;
– legitimația de pensionar;
– actul de confirmă gradul și termenul dizabilității;
– certificatul despre salariul solicitantului/ membrilor familiei încadrați în câmpul muncii și alte venituri;
– certificatul de la secția pentru ocuparea forței de muncă (pentru persoanele apte de muncă, neîncadrate în câmpul muncii);
– certificatul prin care se confirmă că familia/ persoana nu beneficiază/nu a beneficiat pe parcursul unui an în curs de ajutor bănesc în cadrul Serviciului social sprijin pentru familiile cu copii și nu se află la întreținerea deplină a statului;
– alte acte ce certifică situația de dificultate survenită, după caz.