Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Posturi vacante

Direcția generală asistență medicală și socială (DGAMS) a Consiliului municipal Chișinău anunță despre existența funcțiilor vacante de:

 Şef Serviciu tehnologii informaţionale şi comunicaţii din cadrul DGAMS.

Sarcini de bază:

  1. Asigurarea şi organizarea formării şi realizării politicii informaţionale a DGAMS;
  2. Asigurarea instalării și configurării calculatoarelor/ rețelelor de calculatoare, a funcționării și întreținerii acestora;
  3. Asigurarea evidenței echipamentelor și a dispozitivelor de stocare a datelor;
  4. Asigurarea securităţii informaţionale şi a protecţiei datelor cu caracter personal;
  5. Asigurarea politicii de transparenţă a DGAMS;
  6. Identificarea şi evaluarea riscurilor asociate obiectivelor/activităţilor de bază ale serviciului;

Studii:

– superioare de licență, de master sau echivalente în domeniul tehnologiilor informaţionale;

Experiență profesională:

– cel puţin 1 an de experiență profesională în domeniu;

Kinetoterapeut al Serviciului social ,,Echipă Mobilă” instituit pe lângă  DGAMS;

Sarcini de bază:

  1. Reabilitarea şi coordonarea serviciilor de recuperare fizică a persoanelor cu dizabilităţi;
  2. Consilierea beneficiarilor şi a membrilor familiei acestora cu privire la problemele de sănătate cu care se confruntă, în limita specialităţii funcţiei;

3.Prestarea serviciilor de kinetoterapie şi aplicarea programului de kinetoprofilaxie primară şi secundară pe baza diagnosticului clinic corect şi complet stabilit de medicul specialist;

Studii:

– superioare de licență, de master sau echivalente în domeniul kinetoterapiei;

Experiență profesională:

– preferabil, cel puţin 1 an de experiență profesională în domeniu;

Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu din cadrul DGAMS;

Sarcini de bază:

1.Efectuarea activităţii de menaj (curăţenie) a birourilor DGAMS precum şi a spaţiilor adiacente (bloc sanitar, debara, holuri etc.);

Conducător auto al Serviciului social ,,Echipă Mobilă” instituit pe lângă  DGAMS.

Sarcini de bază:

Transportarea la destinaţie a personalului şi beneficiarilor Serviciului social ”Echipă mobilă”;

Studii:

– şcoala de conducători auto categoria C.

Experienţă profesională: cel puţin 3 ani de experienţă în conducerea autovehiculului.

Pentru mai multe detalii:  str. Bucureşti, nr. 35, telefon de contact 0(22) 27-40-55, program: luni-vineri, ora 8.00-17.00, pauza de masă de la ora 12.00-13.00, Direcţia resurse umane, dru@dgams.md.