Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Direcţia generală asistenţă medicală și socială

Direcția generală asistență medicală și socială este o subdiviziune structurală în subordinea administrației publice municipale, cu personalitate juridică, înființată prin decizia Consiliului municipal Chișinău.

Misiunea Direcției generale asistență medicală și socială constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor/familiilor din municipiul Chişinău, prin implementarea politicilor, strategiilor şi programelor naţionale/municipale în domeniul asistenţei sociale şi sănătăţii.

Direcţia generală coordonează activitatea Direcţiilor teritoriale de asistenţă socială (Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana şi Râşcani), Centrului din subordine şi instituţiilor medico-sanitare publice în care Consiliul municipal Chişinău exercită calitatea de fondator.

Funcții de bază ale Direcţiei:

  • asigură implementarea politicilor, strategiilor şi programelor naţionale şi municipale în domeniul asistenţei sociale şi de sănătate la nivel de municipiul Chişinău;
  • asigură crearea, planificarea, implementarea şi integrarea unei viziuni de dezvoltare a sistemelor de asistenţă socială şi sănătate la nivelul municipiului Chişinău;
  • asigură dezvoltarea şi gestionarea serviciilor sociale şi de sănătate în conformitate cu competenţele stabilite prin lege;
  • elaborează, înaintează Consiliului municipal Chișinău pentru aprobare a strategiilor şi programelor municipale/locale, precum şi alte proiecte de acte normative în domeniul asistenței sociale şi de sănătate;
  • gestionează, evaluează şi monitorizează activitățile instituțiilor/serviciilor instituite pe lângă/în subordinea Direcției generale;
  • prezintă propuneri la bugetul municipal Chișinău pentru domeniile de asistență socială şi de sănătate;
  • asigură gestionarea eficientă şi transparentă a alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului din subordine;
  • colaborează/cooperează cu autoritățile, instituțiile, organizațiile publice și private pe domeniile de competenţă;
  • stabileşte şi dezvoltă parteneriate cu organizaţii guvernamentate şi neguvernamentale în vederea implementării politicilor din domeniile de asistenţă socială şi de sănătate.

Decizia CMC nr. 14/8 din 11.08.2020


Decizia nr.10/11 de reorganizare a Direcției generale din 29.10.2021