Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Responsabilii din cadrul DGETS, DGPDC și DGASS s-au întrunit în ședința de lucru comună privind eficientizarea și consolidarea serviciilor sociale comunitare la nivel de municipiu

Reprezentanții direcțiilor generale educație, tineret şi sport, protecția drepturilor copilului și asistență socială şi sănătate s-au întrunit joi în ședință, unde au discutat despre eficientizarea mecanismelor de lucru ale autorităților municipale de profil și conlucrarea cu organele de stat de specialitate, în scopul prevenirii, combaterii și diminuării comportamentului deviant în rândul copiilor și adolescenților.
De asemenea, în cadrul întrunirii au fost abordate subiecte privind asigurarea dreptului la educația de calitate pentru copiii și tinerii cu dizabilități, în condiții de egalitate pentru toți elevii, evaluarea necesităților de creare, dezvoltare și menținere a serviciilor sociale destinate copiilor cu diverse probleme medicale motivele abandonului școlar, răspândirea bulling-ului în rândul elevilor și particularitățile de manifestare în școli etc.
Ședința a fost moderată de șeful Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Sergiu OCERETNÎI și de șeful-adjunct al DGETS Viorica NEGREI. Potrivit specialiștilor, procesul de prevenire, combatere și diminuare a problemelor în rândul copiilor din învățământul general poate fi asigurat doar prin crearea unui mecanism de lucru eficient, o colaborare constructivă și un dialog continuu cu organele de specialitate.

E de menționat că obiectivul prioritar al Direcției Generale, Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chişinău rezultă din politicile educaționale ale statului și prevede dezvoltarea durabilă a sistemului educațional municipal prin asigurarea echitabilă a accesului copiilor la o educație de calitate, prin crearea condițiilor de instruire și protecție socială a minorilor.