Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Şef Direcţie

Boris GÎLCA, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 

 

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Decembrie 2021 – prezent 

Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului municipal Chişinău – Șef  Direcție

str. București 35, Chișinău

 

Conform Procesului verbal Nr. 31 din 28 decembrie 2021.

Mai 2019 – Decembrie 2021

Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului municipal Chişinău – Șef-adjunct pe domeniul sănătate

str. București 35, Chișinău

 

 • Promovarea politicilor şi programelor de sănătate; coordonarea, monitorizarea şi evaluarea derulării la nivel local a programelor naţionale din domeniul sănătății; dirijarea activității instituţiilor medico-sanitare publice municipale şi  asigurarea  asistenţei  medicale  calitative  în  teritoriul administart.
 • Tipul şi sectorul de activitate – Sănătate

 

Septembrie 2019 – prezent

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”N. Testemițanu”, Catedra Medicină de Familie (prin cumul) –

Conferențiar universitar

bul. Ștefan cel Mare 165, Chișinău

 

 • Activitatea ştiinţifică şi didactică pentru studenți şi medici-rezidenți; coordonarea academică a elaborării programelor de studii şi a planurilor de activitate a Catedrei în conformitate cu obiectivele şi direcţiile strategice stabilite; planificarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor existente şi a modulelor de Asistență Medicală Primară (studii de licență şi postuniversitare); instruirea academică în domeniu prin transferul de cunoştințe; cooperarea cu comunitatea medicală, inclusiv din Chişinău şi cu cea academică, ca membru a echipelor de educație medicală şi cercetare a USMF ”N. Testemițanu”.
 • Tipul şi sectorul de activitate – Academic

Octombrie 2017 – septembrie 2019

Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale – Secretar general de stat

str. Vasile Alecsandri 1, Chișinău

 

 • Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul sănătății, protecției sociale şi a obiectivelor strategice în domeniul muncii; coordonarea elaborării programelor şi a planurilor de activitate ale Ministerului, a rapoartelor despre realizarea acestora în domeniile încredinţate, în conformitate cu obiectivele şi direcţiile strategice stabilite; reprezintarea Ministerului în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate; iniţierea proiectelor de acte normative în domeniile de activitate, organizarea sistemului de management financiar şi control intern etc.
 • Tipul şi sectorul de activitate – Sănătate, Protecție Socială şi Politici Ocupaționale

Noiembrie 2016 – octombrie 2017

Laboratorul medical ”Invitro Diagnostics” – Director Medical

Testemițanu 19/1, Chișinău

 

 • Managmentul instituțional în promovarea tehnologilor de laborator de înaltă performanță, a investigațiilor medicale de conformitate europeană; implementarea programelor RIQAS / RANDOX – sistem internațional de evaluare externă a calității (Marea Britanie)în contextul întrunirii cerințelor internaționale de control al calității în medicina de laborator.
 • Tipul și sectorul de activitate – Sănătate

 

Februarie – noiembrie 2016

Guvernul R. Moldova / Cabinetul Viceprim-ministrului pe domeniul social – Șef de Cabinet, consilier în domeniul    sănătății

Piața Marei Adunări Naționale 1, Chișinău

 

 • Consilierea Viceprim-ministrului, analiza situației şi recomandarea deciziilor în domeniu, coordonarea operațiunilor în Cabinetul Viceprim-ministrului, coordonarea echipei de consilieri, coordonarea intervențiilor şi interacțiunea cu structurile interesate  guvernamentale  şi  extraguvernamentale.
 • Tipul și sectorul de activitate – Administrare Publică

 

August 2015 – februarie 2016

Guvernul R. Moldova / Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei – viceministru

Vasile Alecsandri 1, Chișinău

 

 • Elaborarea şi promovarea politicilor sociale şi a obiectivelor strategice în domeniul muncii, protecţiei sociale şi familiei, coordonarea intervențiilor în domeniu etc.
 • Tipul și sectorul de activitate – Administrare Publică

 

Iunie – iulie 2015

Guvernul R. Moldova / Cabinetul Prim-ministrului interimar – Șef de Cabinet, Consilier Principal de Stat al Prim-ministrului

Piața Marei Adunări Naționale 1, Chișinău

 

 • Responsabilitate directă pentru consilierea Prim-ministrului, analize şi recomandări pentru luarea unor decizii informate, coordonarea operațiunilor în Cabinetul PM, coordonarea echipei de consilieri, coordonarea intervențiilor şi interacțiunea cu structurile interesate guvernamentale şi extraguvernamentale, precum şi asigurarea coerenței acțiunilor guvernamentale.
 • Tipul și sectorul de activitate – Administrare Publică

 

Martie – iunie 2015

Guvernul R. Moldova / Cabinetul Prim-ministrului – Consilier Principal de Stat al Prim-ministrului în domeniul ocrotirii sănătății şi dezvoltării sociale

Piața Marei Adunări Naționale 1, Chișinău

 

 • Analize şi recomandări pentru luarea unor decizii informate în Sănătate Publică şi Dezvoltare Socială, coordonarea intervențiilor şi interacțiunea cu structurile interesate guvernamentale şi extraguvernamentale, cu asigurarea coerenței acțiunilor guvernamentale.
 • Tipul și sectorul de activitate – Administrare Publică

 

Ianuarie 2017 – septembrie 2019

Catedra Medicină de Familie, Universitatea de Stat de Farmacie şi Medicină ”N. Testemițanu” – Lector universitar (prin cumul)

bul. Ștefan cel Mare 165, Chişinău

 

 • Activitatea ştiinţifică şi didactică pentru studenți şi medici-rezidenți
 • Tipul şi sectorul de activitate – Academic

 

Februarie 2015 – octombrie 2018

Universitatea Charles (Praga) – Coordonator pentru R. Moldova al programului PostDemo susținut de Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA)

 

 • Stabilirea de parteneriate şi cooperare între instituțiile academice dintre R. Moldova şi Republica Cehă
 • Inițierea cursurilor de Demografie/Dinamica Populației şi coordonarea activităților de sporire a capacităților profesionale a cadrelor universitare în materie de cercetare demografică

        Tipul și sectorul de activitate – Academic

 

Septembrie 2014 – iunie 2017

Școala de Management în Sănătatea Publică /Universitatea de Stat de Farmacie şi Medicină ”N. Testemițanu” – Lector universitar (prin cumul)

bul. Ștefan cel Mare 165, Chișinău

 

 • Inițierea şi predarea Cursului de Demografie şi Dinamica Populației, de Sănătate Reproductivă (Analiza bazată de dovezi în dinamica populației şi implicările pentru sănătatea publică; Schimbările demografice şi capitalul uman; Contextul legal al sănătății sexuale şi reproductive; Dezvoltarea politicilor de sănătate a reproducerii; Servicii de sănătate prietenoase tinerilor; Abordarea fenomenului de îmbătrânire a populației, reformarea sistemului de securitate socială, promovarea îmbătrânirii sănătoase şi active)
 • Tipul și sectorul de activitate – Academic

 

2001 – februarie 2015

Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) – Reprezentant Adjunct

Casa ONU, str. 31 August 131, Chișinău www.unfpa.md

 

 • Înființarea Biroului UNFPA în R. Moldova, angajarea personalului şi stabilirea relațiilor de colaborare cu Guvernul R. Moldova; Promovarea parteneriatelor R. Moldova cu Organizația Națiunilor Unite, cu agențiile specializate ONU şi cu donatorii bilaterali, a cooperării internaţionale pentru realizarea indicatorilor Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului; Implementarea proiectelor şi programelor de Țară UNFPA în domeniile de Sănătate Publică, Sănătate Reproductivă, Demografie, Populație şi Dezvoltare, Șanse Egale şi Gender (buget total 2001-2015 – 11mln. USD); Dezvoltarea, la nivel național, a reţelei de cabinete în sănătatea reproducerii, dezvoltarea şi coordonarea implementării Programului Național de Sănătate a Reproducerii (2000-2004), a Strategiei Naționale de Sănătate Reproductivă (2005-2015), a serviciilor prietenoase tinerilor; Instituirea şi dotarea cu echipamente şi tehnologii medicale moderne a Centrelor de Sănătate a Femeii din Chişinău (1997), Drochia (2000), Cahul (2001), Camenca (2006) şi Tiraspol (2012); Negocierea şi coordonarea asistenței ONU ca răspuns umanitar la cazurile de calamități naturale (seceta din 2007, inundațiile din 2008 şi 2009), inclusiv prin livrarea ambulanțelor cu tracțiune sporită 4X4 pentru Ministerul Sănătății / Centrul Medicinii de Calamități / Institutul Medicină de Urgență; Advocacy pentru crearea Comisiei Naționale pentru Populație şi Dezvoltare (2007) care coordonează politicile şi strategiile demografice ale R. Moldova; Stabilirea Centrului de Cercetări Demografice pe lîngă Academia de Științe (2012); Fortificarea domeniului academic prin consolidarea cercetărilor demografice şi inaugurarea programului de masterat în demografie la ASEM; Dezvoltarea strategiilor în Sănătatea Publică şi a politicilor în Sănătate în parteneriat cu Ministerul Sănătății; Dezvoltarea politicilor familiale în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Protecției Sociale (MMPSF); Facilitarea şi asistența tehnică pentru MMPSF pentru semnarea a acordurilor de securitate socială cu o serie de țări-gazdă a migranților moldoveni; Experiență de colaborare eficientă, dialog şi implementarea de proiecte în domeniul de sănătate cu autoritățile autoproclamate din raioanele de est ale R. Moldova.

Tipul și sectorul de activitate – Internațional 

1997 – 2001

Centrul Sănătăţii Femeii “Dalila” (centru creat în parteneriatul moldo-american în medicină) – Director, medic obstetrician-ginecolog, AMT Botanica, bul. Dacia 5-B, Chișinău

 

 • Organizarea şi prestarea serviciilor în Sănătatea Reproductivă /Sănătatea Mamei şi Copilului; Reformarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor medicale şi administrative; Implementarea standardelor şi serviciilor medicale profesionale, obligaţiunilor de serviciu ale personalului medical; Dezvoltarea strategică a serviciilor medicale.
 • Tipul și sectorul de activitate – Social

 

1993 – 1996

Consultația pentru femei nr. 3 – Șef al serviciului de Sănătate Reproductivă, medic obstetrician-ginecolog

AMT Buiucani, str. Creangă 47, Chișinău

 

 • Organizarea, prestarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor medicale în Sănătatea Reproductivă /Sănătatea Mamei şi Copilului; Promovarea programului de instruire şi perfecţionare a personalului medical în Sănătatea Reproducerii din Chişinău; Prestarea serviciilor medicale de specialitate, inclusiv de Sănătate Reproductivă
 • Tipul și sectorul de activitate – Social

 

1992 – 1993

Centrul Medical “Bivitex” – Medic consultant obstetrician-ginecolog

str. Onisifor Ghibu 4, Chișinău

 

 • Prestarea serviciilor medicale de specialitate, inclusiv de Planificarea Familială/Sănătatea Reproductivă
 • Tipul și sectorul de activitate – Social

 

1989 – 1992

Spitalul municipal nr. 3, policlinica nr. 14 – Medic obstetrician-ginecolog

str. Socoleni, 17, Chișinău

 

 • Prestarea serviciilor medicale de specialitate
 • Tipul sau sectorul de activitate – Social

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 2002 – 2006

Academia de Științe a R. Moldova / Doctorantură

 

 • Materia studiată: Medicina socială

          Grad științific de Doctor în științe medicale

1998 – 2001

Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul R. Moldova, instruire postuniversitară

 

 • Materia studiată: Relații Internaționale

          Diplomă de Master în Relaţii Internaţionale

 

1988 – 1989

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”, Internatura

bul. Ștefan cel Mare 165, Chișinău

 

 • Materia studiată: Obstetrica şi Ginecologia

           Diplomă de medic obstetrician-ginecolog

 

1982 – 1988

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”

bul. Ștefan cel Mare 165, Chișinău

 

 • Materia studiată: Medicina Generală

           Diplomă de medic generalist

 

LIMBILE VORBITE

 • Limba maternă: Româna
 • Alte limbi străine: Engleza – fluent; Rusa – fluent; Franceza – Bine

 

COMPETENŢE DE COMUNICARE

 • Competenţe excelente de comunicare (master-formator de comunicare în Sănătatea Publică)

 

COMPETENŢE INFORMATICE

 • O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™

 

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ

 • Calificativul licenţiat AVSC Internaţional şi JHPIEGO Corporation (Universitatea John Hopkins, SUA) de expert internaţional în Sănătatea Reproducerii dobândite prin programul de formare în domeniu

 

COMPETENŢE ORGANIZAŢIONALE

 • Experiență avansată de activitate în sistemul Organizațiilor Națiunilor Unite, leadership şi advocacy

 

ALTE COMPETENŢE

 • Stagieri de specialitate în clinici din SUA, Anglia, Germania, România, Rusia
 • O serie de diplome şi certificate de excelenţă de la diferite organizaţii internaţionale de specialitate

 

DISTINCŢII

   • Medalia „Meritul Civic” (2001)
   • Medalia jubiliară a Academiei de Administrare Publică pe lângă Guvernul R. Moldova (2003)
   • Insigna jubiliară a Departamentului Instituții Penitenciare (2006)
   • Ordinul suprem al Bisericii Ortodoxe din Moldova „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare şi Sfânt” (2015)
   • Ordinul ”Gloria Muncii” (2016).

 

 

PUBLICAŢII

 

 

  • Autor şi co-autor la o serie de manuale şi lucrări de specialitate, recomandări metodice şi articole ştiințifice în diferite reviste de specialitate naționale şi internaționale, inclusiv cele listate mai jos:
  • ”Social Assessment of Moldova”. Population Institute’s Sixth Consultation of East European and West Asian Non-Governmental Organizations. Switzerland, Geneva 2000
  • ”Republica Moldova şi Organizaţia Naţiunilor Unite – parteneriat de integrare şi colaborare”. Revista Administrare Publică (AAP pe lângă Preşedintele Republicii Moldova), nr. 3-4/2000
  • ”Femeile de vârsta a III-a. Unele aspecte socio-demografice şi medicale”. Materialele conferinţei ştiinţifice a AŞM „Particularităţile şi tendinţele proceselor demografice în Republica Moldova”, Chişinău, 2001
  • ”Interacţiuni socio-demografice şi prioritatea politicilor demografice în Republica Moldova”, Chişinău, 2009
  • ”Îmbătrânirea demografică în Moldova: contextul naţional existent şi eficientizarea reformelor în domeniul îmbătrânirii populaţiei”. Chişinău, 2011
  • ”Sănătatea Reproductivă în situaţii de criză şi dezastre”. Chişinău, 2012.