Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Serviciul de alimentare prin acordarea prânzurilor pus la dispoziția persoanelor social vulnerabile din municipiul Chişinău

În contextul nemulţumirilor, parvenite în rezultatul revenirii la forma de prestare a Serviciului de alimentare prin acordarea prânzurilor, Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate aduce la cunoştinţă că conform prevederilor legale, Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate îi este atribuit dreptul de a achiziţiona servicii, care constau doar în prepararea şi servirea zilnică a unei mese de persoană (de obicei a prînzului), precum şi transportarea gratuită la domiciliu a hranei (pentru persoanele, care din motive obiective nu se pot deplasa).

Reamintim că, Serviciul de alimentare, instituit în cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate, este organizat în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3) al Legii nr. 81/2003 „Privind cantinele de ajutor social” şi Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 5/17 din 24 iulie 2018 „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacţie, a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea (achiziţionarea) Serviciului de alimentare cu prânzuri pentru persoanele social vulnerabile din municipiul Chişinău”.

În ceea ce priveşte acordarea pachetelor cu produse alimentare în schimbul prânzurilor, notăm că Direcţia generală a recurs la modificarea formei de prestare, doar în perioada martie – decembrie 2020, cu titlu de excepţie de la prevederile legale, având ca temei declararea stării de urgenţă, provocată de pandemia de COVID-19, în baza Hotărârilor Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chişinău.

Pentru anul 2021, Direcţia generală a organizat şi desfăşurat procedurile de achiziționare a serviciilor de alimentare în corespundere cu actele legislative din domeniul achizițiilor publice (Legea nr. 131 din  03.07.2015 ”Privind achizițiile publice”), prin sistemul electronic al achiziţiilor publice şi private (achiziţii.md).

Calificarea şi selectarea operatorilor economici s-a efectuat în baza criteriilor de calificare și selecție stipulate de legea nominalizată, iar atribuirea contractului de achiziţie s-a realizat conform criteriului de evaluare – cel mai bun raport calitate-preţ, prezentat pentru fiecare lot/sector în parte.

Astfel, la elaborarea caietului de sarcini, ţinându-se cont atât de prevedrile legale, cât şi de situaţia epidemiologică, s-a optat pentru modelul de preparare şi servire a prânzului la pachet în ambalaj special.

Prânzul va constitui minim 1000 calorii şi va cuprinde: salată; felul întâi; bucate din carne/peşte; garnir; suc/compot din fructe uscate/ chefir; copturi/chifle; bucate din legume sau fructe şi pâine.

La elaborarea meniului se va ţine cont de reducerea glucidelor simple şi a grăsimilor polinesaturate de origine animală şi vegetală, prezenţa constantă a legumelor şi fructelor în stare proaspătă şi a produselor bogate în calciu.

Volumul de cheltuieli pentru finanţarea Serviciului de alimentare cu prânzuri se aprobă de către Consiliul municipal, în conformitate cu numărul de persoane şi cuantumul alocaţiei zilnice de alimentaţie per/persoană, care constituie 28 lei/fără TVA.

Pentru anul 2021, pentru alimentarea a 1200 de persoane zilnic, au fost alocate mijloace financiare în mărime de 11 000, 00 mii lei.