Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Tatiana BUCEARSCHI, Șefa Direcției generale asistență socială și sănătate a participat în cadrul conferinței științifice naționale cu genericul: „ASISTENȚA PSIHOSOCIALĂ în contextul noilor realități pe timp de pandemie”

Astăzi, 16 aprilie 2021, a avut loc conferința științifică națională „ASISTENȚA PSIHOSOCIALĂ în contextul noilor realități pe timp de pandemie” organizată de Catedra Asistență Socială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și Direcția generală asitență socială și sănătate a Consiliului Municipal Chișinău, cu participarea a peste 70 de specialiști și practicieni din domeniu psihosocial care și-au conjugat eforturile și au făcut schimb de experiență în vederea depășirii problemelor cu care se confruntă, îmbunătățirea serviciilor pe care le prestează populației și au identificat soluții în vederea depășirii crizei pandemice cu care se confruntă întreaga societate la etapa actuală.

În vizorul domeniului psihosocial sunt persoanele vulnerabile, iar pandemia a intensificat vulnerabilitatea acestora.

Inevitabil, pandemia reprezintă o situație reală de pericol și e necesar să ne implicăm prin cercetări, consilieri, prin asistență psiho-pedagogică inclusiv, iată de ce ne-am mobilizat pentru a face față pandemiei și a identifica soluții optime în contextul noilor realități.

Conferința de astăzi se desfășoară în strânsă colaborare cu Direcția generală asisteneță socială și sănătate.

Direcția generală e considerată o entitate soră în ceea ce presupune pregătirea asistenților sociali, unde specialiștii ghidează studenții, își desfășoară practica de specialitate, și contribuie în formarea abilităților practice, a afirmat decanul Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială, Maria VÎRLAN.

Tatiana BUCEARSCHI, șefa Direcției generale asistență socială și sănătate, a deschis ședința plenară vorbind despre dificultățile de acces și bariere în prestarea serviciilor de asistență socială în situația epidemiologică actuală.

„Eu vreau să vă asigur despre întreaga noastră considerație și susținere în tot ce ține de colaborarea cu Facultatea Psihologie și psihopedagogie specială, Catedra Asistență Socială și rămânem în speranța că prin eforturile noastre conjugate și colaborarea, deja inițiată, vom reuși să obținem excelență științifică încoronată cu rezultate și impact așteptat în domeniul social.”, a afirmat Tatiana BUCEARSCHI.

Realizările Direcției în contextul noilor realități au început în data de 7 martie, cînd a fost confirmat primul caz de COVID-19. Direcția nu a încetat pe toată durata pandemică activitatea sa, fiind la dispoziția beneficiarilor de asistență socială.

S-a reușit instituirea și gestionarea activităților celulei de criză pentru situația beneficiarilor de asistență socială a mun. Chișinău și aspectele care decurg din evoluția acestora.

Astfel, imediat a fost lansată Linia verde pe domeniul de asistență medicală (08 00000 80) și pe domeniul de asistență socială (08 00000 90).

A început campania de informare a cetățenilor municipiului Chișinău despre măsurile de profilaxie și prevenire a infecției Covid-19, inclusiv cu distribuirea acelor materiale informative pe care le-am putut dobândi de la diverse instituții internaționale.

Am monitorizat zilnic situația beneficiarilor din cadrul serviciilor sociale, a persoanelor singuratice de la serviciul îngrijire la domiciliu ș.a.m.d.

Am implicat foarte multe organizații, agenți economici care au fost receptivi și ne-au acordat produse alimentare, produse igienice, dezinfectant, haine uzate, încălțăminte, echipamente de protecție ș.a.

Am demarat Campania „Fii Voluntar”, unde mai mult de 500 de voluntari ne-au ajutat în acțiunile demarate.

Am lansat campanii sociale de colectare a produselor alimentare în rețelele de magazine din mun. Chișinău, și mai apoi formate pachete și distribuite beneficiarilor.

La nivel de municipiu, avem Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil care prin Decizia Comisiei Municipale de Sănătate Publică și Dispoziția Primarului General, a fost decis de a prelungi programul 24/24, 7/7 pentru a acorda alimentație, haine, servicii de susținere și informare acelor fără domiciliu.

De asemenea, Direcția generală asistență socială şi sănătate, pe lângă activităţile realizate în vederea prevenirii şi diminuării răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul municipiului Chişinău, şi-a îndeplinit misiunea de îmbunătățire a calităţii vieții persoanelor din municipiul Chişinău, prin implementarea politicilor, strategiilor şi programelor naționale/municipale în domeniul asistenței sociale şi de sănătate.

S-a extins Serviciul social „Asistenţă personală”, prin majorarea statului de personal cu 434 unităţi personal. Proiectul aprobat prin Decizia CMC nr. 14/3 din 11.08.2020, a consolidat capacităţile municipiului Chişinău de a răspunde necesităților și așteptărilor adulților cu dizabilități severe, sporind accesul acestora la servicii de asistență și îngrijire.

S-a lansat programul de susţinere a persoanelor/familiilor defavorizate din municipiul Chişinău, al căror locuinţe se încălzesc cu lemne, prin acordarea în sezonul rece, a ajutorului sub formă de lemne de foc la dispoziţia Primarului General.

S-a lansat programului online de asistență urgentă pe timp de pandemie – ArcGIS HUB, prin intermediul căreia, Direcția generală asistență socială și sănătate monitorizează, cu ajutorul unei hărți interactive, activitatea desfăşurată de către lucrătorii sociali și voluntarii care oferă asistență beneficiarilor pe întreg teritoriul municipiului Chișinău.

Acestea sunt doar căteva din realizările Direcției generale asistență socială și sănătate care au fost desfășurate în cadrul conferinței științifice.

Realizările se datorează întregii echipe a Direcției generale și a Primăriei muncipiului Chișinău care oferă sprijin și suport continuu întru depășirea situației pandemice și susținerea cetățenilor aflați în situație de dificultate, a declarat șefa Direcției generale asistență socială și sănătate.