Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

Astăzi, 1 octombrie, întreaga comunitate internațională marchează Ziua Oamenilor în Etate. Cu acest prilej, Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, cu multă recunoştinţă şi gratitudine, le adresează persoanelor în vârstă, locuitori ai municipiului Chişinău, cele mai sincere urări de sănătate, împlinire sufletească, bătrâneţe fără tristeţe, iar grija celor din jur să le bucure mereu sufletul.

Nu trebuie să-i uităm pe cei care, zeci de ani, şi-au făcut datoria faţă de ţară, faţă de generaţia actuală, nu trebuie să uităm eforturile şi sacrificiile pe care le-au făcut pentru ca cei de azi să construiască viitorul. Bătrânii sunt cei la care mergem după un sfat, după ajutor şi susţinere când ne e greu. Ei joacă un rol incomensurabil în toate societăţile: ca lideri, ca asistenţi, ca voluntari. Cu toate acestea, ei sunt cei mai vulnerabili.

De aceea, Ziua Internațională a Oamenilor în Etate nu trebuie sa fie doar un act de celebrare, doar un omagiu adus celor ajunşi în această etapă a vieţii, când sufletul se hrăneşte numai cu amintiri, ci şi un prilej de reflecţie asupra condiţiei  oamenilor vârstnici, un prilej de a face mai bine cunoscute problemele reale, multe, foarte grele, pe care le au de rezolvat aceştia, în special în aceste timpuri, deloc uşoare.

În municipiul Chişinău, numărul vârstnicilor de 70 de ani şi peste constituie circa 56439 persoane. Ponderea acestora din numărul total de locuitori este de 7,24 %. Din ei, 16447 persoane sunt cu vârsta de 80 de ani şi peste, iar 1761 sunt persoane cu vârsta depăşită de 90 de ani.

Întru susţinerea acestora, de către Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, prin intermediul Direcţiilor teritoriale de asistenţă socială, zilnic sunt întreprinse măsuri de susţinere şi suport prin acordarea următoarelor servicii/prestaţii sociale:

 • servicii de îngrijire socială la domiciliu;
 • servicii de asistenţă personală;
 • servicii sociale de „Echipa Mobilă”;
 • servicii de plasament temporar;
 • servicii de suport monetar;
 • servicii de alimentare cu prânzuri gratuite;
 • servicii gratuite de frizerie;
 • bilete de reabiltare/recuperare;
 • articole ortopedice, mijloace ajutătoare tehnice de deplasare;
 • ajutoare umanitare sub formă de colete cu produse alimentare, haine uzate, etc;
 • compensaţii pentru călătoria în transportul în comun urban şi suburban, iar în cazul refuzului acesteia – abonament anual;
 • ajutor material;
 • ajutor social/ ajutor pentru perioada rece a anului;
 • ajutor sub formă de lemne de foc etc..

Este de accentuat faptul că, în anul curent, cu ocazia consemnării Zilei Internaţionale a Persoanelor în Etate, 2000 persoane în etate cu vârsta de 70 ani şi mai mult au beneficiat de ajutor material unic a câte 500 lei, în sumă toatală de 1 mln. lei.

Tot cu acest prilej, în colaborare cu Preturile de sector din municipiul Chişinău, precum şi cu sprijinul agenţilor economici, misiunilor religioase, au fost distribuite colete cu produse alimentare pentru 222 persoane în etate.

De asemenea, menţionăm că, persoanele în etate sunt susţinute şi prin prestarea serviciilor medicale, prin intermediul instituţiilor medico-sanitare municipale din subordine, care includ servicii de asistenţă medicală primară, specializată de ambulatoriu (inclusiv stomatologică) şi spitalicească, în volumul prevăzut de Programul Unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, precum şi prin intermediul programelor municipale medico-sociale: asigurarea cu accesorii pentru determinarea glicemiei; acordarea asistenţei medicale stomatologice gratuite; asigurarea cu aparate auditive; asigurarea cu dispozitive medicale, nonmedicale specializate şi servicii de protezare oculară; asigurarea cu ochelari etc..