Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Locuitorii municipiului Chișinău care au pneumofibroze drept consecință a COVID-19 pot beneficia de bilet de reabilitare/recuperare la Centrul „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă

Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chişinău, aduce la cunoștința locuitorilor municipiului Chișinău, că persoanele diagnosticate cu pneumofibroze cauzate de infecția cu COVID-19, în primele 9 luni după boală, peste rînd, au dreptul la bilet de reabilitare/recuperare în Centrul de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități „Speranţa”, or. Vadul lui Vodă.

Centrul este o instituţie bugetară, curativ profilactică şi de recuperare, specializată, în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei  Sociale şi Familiei  al Republicii Moldova, situat în or.Vadul lui Vodă pe malul rîului Nistru  la 20 km distanţă de la or. Chişinău.

Persoanele pot beneficia de acest drept, dacă îndeplinesc concomitent următoarele condiții:

– sunt persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi (au atins vârsta de 18 ani);

– se află în evidența structurilor teritoriale de asistență socială, în condițiile  Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 372/2010;

– prezintă trimiterea-extras (Formular nr. 027/e) din Fişa medicală a bolnavului de staţionar (Formular nr. 003/e-2012) sau Fişa medicală a bolnavului de ambulator (Formular nr. 025/e), care confirmă pneumofibroza drept consecință a COVID-19;

prezintă confirmarea că în primele 9 luni după boală, nu a beneficiat de bilet de tratament sanatorial prin intermediul altor structuri (casa teritorială de asigurări sociale sau de la locul de muncă).

Pentru alte detalii, cetățenii pot solicita suportul informațional al specialiștilor de profil din cadrul direcțiilor teritoriale de asistență socială de la locul de trai.

Pentru Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat, modul de adresare, procedura de distribuire şi adresare a biletelor, accesaţi:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125053&lang=ro# .